Zorganizowane konferencje naukowe

  • 13 X 2003, „Lacordaire”, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków.
  • 14 X 2003, „Modlić się na różańcu z Maryją”, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków.
  • 18 IV 2007, „Krakowska Szkoła Antropologiczna”, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, Kraków..
  • 23 I 2008, „Historia upadku”, Kolegium Filozof.-Teolog. O.O. Dominikanów - PAT, Kraków.
  • 2 IV 2008, „Czym jest nowy feminizm Jana Pawła II?”, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, Kraków.
  • 2 IV 2009, „Bierzmowanie dziejów. 30-rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, Kraków.
  • 22 V 2015, „Polska, Europa. O miejsce dla klauzuli sumienia” UPJPII, Kraków.