Wykłady

 • Od 1995 - wykłady z teologii moralnej w Filozoficzno-Teologicznym Kolegium o.o. Dominikanów w Krakowie
 • 1998-2004: wykłady z teologii moralnej w St. Thomas Aquinas’ Institute (Kijów, Ukraina)
 • Od 1998 – wykłady z antropologii Karola Wojtyły/Jana Pawła II na seminarium Tertium Millenium and Free Society w Krakowie przez Ethics and Public Policy Center (USA) i Instytut Tertio Millenio
 • Od 2005 - wykłady na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2005 - Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera, Studium Podyplomowe „Życie i myśl Jana Pawła II”, wykład o antropologii Jana Pawła II
 • 2007-2008, Studium Podyplomowe „Dziedzictwo Jana Pawła II” (UKSW, Warszawa), wykłady na temat teologicznej antropologii Jana Pawła II
 • 14 - 23 X 2008, visiting professor w Cattedra Wojtyla, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia w Rzymie, seminarium „John Paul II’s theology of the body”
 • Od 2009, professore incaricato w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia w Rzymie
 • 2010- 2015: visiting professor w Pontificia Università San Tommaso D'Aquino (Angelicum) in Rzymie
 • 2011: wykłady w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family w Melbourne (Australia)
 • 26 – 31 I 2015, “John Paul II’s Theology of the Body”, Christus Gemeinschaft, Kloister Maria Hamicolt in Dulmen – Rorup (Niemcy).

Od semestru zimowego 2007 roku, kiedy zostałem zatrudniony w pełnym wymiarze godzin na wcześniej: Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obecnie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, przeprowadziłem następujące wykłady monograficzne:

2006 – 2007

„Prawda w myśli Jana Pawła II”
„Podstawy teologicznej antropologii”

2007 – 2008

”Dobro w myśli Jana Pawła II”
„Człowiek w tajemnicy stworzenia”
„Teologia miłości”
„Biblijne podstawy teologicznej antropologii”

2008 – 2009

„Teologiczna antropologia Karla Rahnera”.
„Natura i łaska w teologii Henri de Lubac”
„Wiara, nadzieja i miłość w teologii św. Tomasza z Akwinu”

2009 – 2010

„Vaticanum Secundum: konflikt interpretacji”
“Love and Freedom in the Thought of Karol Wojtyla/John Paul II”
„Nowy Feminizm Jana Pawła II”

2010 – 2011

„Teologia płci, płeć w teologii”
„Radykalna ortodoksja – prezentacja szkoły teologicznej”
„Wiara, nadzieja i miłość w teologii św. Tomasza z Akwinu”

2011 – 2012

„Chrystologia a antropologia”
„Teologia płci, płeć w teologii cz. 2”
„Łaska i natura w myśli Henri de Lubaca”