Ważniejsze wystąpienia

 • 1 X 1999, „Demokracja a wartości etyczne”, wykład inaugurujący rok akademicki w Sądzie Apelacyjnym, Rzeszów.
 • 6 XI 1999, „The Role of the Catholic Church in the Polish Society”, wykład dla stypendystów Marshall Found, Kraków.
 • 19 XI 2001, “Czym jest nowa ewangelizacja?”, Kapituła Prowincjalna Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Kraków.
 • 22 V 2002, „Zasady katolickiej nauki społecznej w encyklice Centessimus annus Jana Pawła II”, spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych, Sandomierz.
 • 28 X 2002, “The meaning of Theological Anthropology in the Thought of John Paul II”, Pope John Paul II Cultural Center, Washington, D. C. (USA).
 • 9 V 2003, „Europa Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, Sandomierz.
 • 20 III 2003, „Spór o interpretację Pontyfikatu Jana Pawła II”, Academia Unius Europae, Wrocław.
 • 5 III 2004, „25 lat pontyfikatu Jana Pawła II”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg.
 • 16 III 2006, „Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II”, obchody 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kolegium Polskiej Prowincji O.O. Dominikanów, Kraków.
 • 2 IX 2006, „Znaczenie Pontyfikatu Jana Pawła II”, sesja letnia Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Krynica Górska.
 • 30 IX 2006, „Prawda rozumu, prawda wiary”, inauguracja roku akademickiego PAT, Kalwaria Zebrzydowska.
 • 18 X 2006, „Wolność w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Myślenice.
 • 17 XI 2006, „Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II”, Dominikańskie Duszpasterstwo Nauczycieli, Warszawa.
 • 21 IV 2007, „Teologia małżeństwa w myśli Jana Pawła II”, Dominikańska Szkoła Wiary, Kraków.
 • 26 IV 2007, „Źródła myśli Jana Pawła II”, Centrum Jana Pawła II „Nie lękacie się!”, Kraków.
 • 10 XI 2007, „O dobru”, inauguracja roku akademickiego WSD O.O. Bernardynów, Kalwaria Zebrzydowska.
 • 11 II 2008, „Aktualne problemy w recepcji myśli Jana Pawła II”, spotkanie przełożonych zakonnych oo. Zmartwychwstańców, Kraków.
 • 18 V 2008, „Teologia ciała Jana Pawła II”, V Studenckie Forum Dyskusyjne, Wrocław.
 • 10 X 2008, „Ciało jako droga do poznania człowieka”, Dominikańska Szkoła Wiary, Warszawa.
 • 23 X 2008, “Nature and history in the adequate anthropology of John Paul II”, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia. Rzym.
 • 13 XII 2008, „Czy ciało jest grzeszne?”, Dominikańska Szkoła Wiary, Poznań.
 • 25 II 2008, „Antropologia Jana Pawła II”, Szkoła Zimowa Instytutu Tertio Millenio, Wadowice.
 • 1 III 2008, „Antropologia Jana Pawła II”, Szkoła Zimowa Instytutu Tertio Millenio, Wadowice.
 • 19 I 2009, wykład lektorski „Aktualność encykliki Humanae vitae Pawła VI”, Klasztor św. Jacka, Warszawa.
 • 20 I 2009, „Transcendencja i transcendentalność w teologicznej antropologii Karla Rahnera i Jana Pawła II”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • 21 II 2009, „Małżeństwo w myśli Jana Pawła II”, Dominikańska Szkoła Wiary, Łódź.
 • 28 II 2009, „Cnoty w życiu chrześcijańskim”, Dominikańska szkoła Współczesności, Kraków.
 • 13 i 20 III 2009, „Ewangelizacyjny charakter teologii ciała Jana Pawła II”, Formacja stała archidiecezji krakowskiej, Krzeszowice.
 • 21 III 2009, „Czy ciało jest grzeszne?”, Duszpasterstwo akademickie o.o. benedyktynów, Tyniec.
 • 30 IV 2009, „O sakramencie pojednania i pokuty”, Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.
 • 31 V 2009, „Cnoty pogan, cnoty chrześcijan”, Centrum Kultury Duchowej „Communio crucis” im. św. Edyty Stein, Kraków.
 • 25 V 1010, „Dziesięć słów Pontyfikatu Jana Pawła II”, Diecezjalny Zjazd Samorządów Szkół im. Jana Pawła II, Ulanów.
 • 9 II 2011, wykład lektorski „Sobór Watykański II – konflikt interpretacji”, Klasztor Dominikański, Jarosław.
 • 11 IV 2011, „Dziesięć dokonań Pontyfikatu Jana Pawła II”, Liceum Ogólnokształcące, Wadowice.
 • 24 VII 2011, „Man as the image and likeness of God”, Harman Lecture, John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family, Melbourne (Australia).
 • 17-18 VIII 2013, “Teologiczna semantyka płci”, Dominikańskie Duszpasterstwo, Jamna.
 • 19 X 2013, „O co chodzi w sporze o gender?”, konferencja Wydziału Rodzin Kurii Metropolitalnej, Kraków – Łagiewniki.
 • 2 XII 2013, „Współczesne reinterpretacje klasycznej teologii imago Dei”, Kolegium Filozoficzno-teologiczne O.O. Dominikanów, Kraków.
 • 9 I 2014, „Gender. Teologia ciała”, „Sala na górze”, Parafia Mariacka, Kraków.
 • 16 I 2014, „Ki czort ten gender?” Dominikańskie Duszpasterstwo Akademicka Beczka, Kraków.
 • 18 I 2014, „Podstawy chrześcijańskiej antropologii”, Kurs Lektorów Archidiecezji Krakowskiej, Kraków – Łagiewniki.
 • 29 I 2014, „Jana Pawła II teologia płci” SP190, Kraków.
 • 25 III 2014, „Gender”, sesja Referentów Wydziału Rodzin, Kraków – Łagiewniki.
 • 26 V 2014, „Pierwszy rok Papieża Franciszka”, Duszpasterstwo Kamieniołom, Kraków – Podgórze.
 • 5 VI 2014, „Teologia kapłaństwa Jana Pawła II”, Sesja formacyjna dla kapłanów, Klasztor O.O. Karmelitów, Wadowice.
 • 3-4 VII 2014, „Antropologia Karola Wojtyły”, Instytut Tertio Millenio, Kraków.
 • 1 X 2014, „Imago Dei – klasyczne i współczesne interpretacje”, inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym O.O. Paulinów, Kraków.
 • 4 XII 2014, „Ciało”, Szkoła Wiary w Parafii Mariackiej, Kraków.
 • 15 XII 2014, „Jan Paweł II o miłosierdziu”, Dominikańska Szkoła Wiary, Jarosław.
 • 2 I 2015, „Nauczanie encykliki Veritatis splendor Jana Pawła II”, Świecki Instytut Karmelitański „Elianum”, Czerna.
 • 14 I 2015, „O wolności”, „Sala na górze”, Parafia Mariacka, Kraków.
 • 22 VI 2015, „O płci. Spojrzenie teologa”, Wrocław.
 • 10 XII 2015, „Teologia ciała Jana Pawła II”, Studium Teologii Chrześcijańskiego Wschodu, Warszawa.
 • 24 VI 2017, „Ani zwierz ani anioł. Św. Tomasz z Akwinu o człowieku”, Dominikańska Szkoła wiary, Szczecin.