Udział w konferencjach naukowych

 • 7 VI 2002, wykład „O znaczeniu antropologii teologicznej w myśli Jana Pawła II”, konferencja naukowa „Antropologia filozoficzna Jana Pawła II”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • 9 XI 2002, wykład „Hospitalitas consecrata jako wyraz nadprzyrodzonej miłości”, sympozjum „Hospitalitas consecrata – znak służby miłości”, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Zmartwychwstańców, Kraków.
 • 8 III 2006, wykład „Logika daru – filozofia miłości Karola Wojtyły”, XLVIII Tydzień Filozoficzny KUL, „Myśl filozoficzna Karola Wojtyły”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • 22 III 2007, wykład „Ciało w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II”, konferencja „Humanitas. Invocatio ad Magnitudinem”, WSD O.O. Paulinów, Kraków.
 • 18 IV 2007, wykład „Dar i komunia. Teologiczna antropologia Karola Wojtyły”, konferencja „Krakowska szkoła antropologiczna”, Centrum Jana Pawła II „Nie lekajcie się!”, Kraków.
 • 17- 20 V 2007, wykład “The influence of Vatican Council II on John Paul II’s theology of the body”, konferencja ”Man and Woman he Created Them”, International Theological Institute, Gaming (Austria).
 • 22-24 V 2007, wykład „Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w teologicznej antropologii Jana Pawła II”, konferencja „Genesis 1-3”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • 29 VI 2007, wykład „Karol Wojtyła. Person and Love”, konferencja “Philosophy and love”, Lumen Christi Institute, Monachium.
 • 11 VI 2007, wykład „Chrześcijańskie uwarunkowania wolności ludzkiej”, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Kamień Śląski.
 • 7 IX 2007, wykład „Dobro osoby jako podstawowe kryterium etyczne w myśli Jana Pawła II”, Dni Jana Pawła II, Kraków.
 • 16 X 2007, wykład „Idea miłosierdzia w myśli Jana Pawła II”, konferencja „Wyobraźnia miłosierdzia – przesłanie Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie”, Stowarzyszenie „Pro Publico Bono”, Kraków.
 • 7 XII 2007, wykład „Benedict XVI’ encyclical Deus caritas est in the context of religious violence”, konferencja „Faith and Reason”, Uniwersytet Laterański, Rzym.
 • 9 VI 2008, wykład: „Ciało w myśli Jana Pawła II”, konferencja „Filozofia ciała”, WT UAM, Poznań.
 • 27 VI 2008, wykład “Social dimention of imago Dei”, konferencja “Imago Dei”, Lumen Christi Institute, Paryż.
 • 14 XI 2008, wykład „Naprotechnologia a zapłodnienie in vitro – różnica antropologiczna”, konferencja “Naprotechnologia”, WT UWM, Olsztyn.
 • 11 XII 2008, wykład “Reinterpretacja nauki encykliki Humanae vitae Pawła VI w ‘teologii ciała’ Jana Pawła II”, konferencja „30-lecie encykliki Humanae vitae Pawła VI”, PAT, Kraków.
 • 30 IV 2009, wykład „O sakramencie pojednania i pokuty”, Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.
 • 31 V 2009, wykład „Cnoty pogan, cnoty chrześcijan”, Centrum Kultury Duchowej „Communio crucis” im. św. Edyty Stein, Kraków.
 • 23 IX 2009, wykład „O godności człowieka”, konferencja Towarzystwa Teologów Dogmatyków, „Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia”, Zamość.
 • X 2009, wykład „Experience and transcendence”, konferencja „Verso Christo”, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, Roma.
 • 19 II 2010 – wykład “John Paul II as the Interpreter of the Second Vatican Council”, konferencja “Legado de Juan Pablo II El Magno”, Universidad Sergio Arboleda Bogota (Kolumbia).
 • 5 III 2010 – wykład „Kryzys prawdy – kryzys wolności. O potrzebie realistycznej metafizyki w filozofii wolności”, konferencja Dominikanie o prawdzie. 600 lat Studium Generalnego w Krakowie, Filozoficzno-teologiczne Kolegium O.O. Dominikanów, Kraków.
 • 26 IV 2010 – wykład „Podstawy teologii ciała”, konferencja „Teologia ciała, czyli o seksualności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, Instytut Tertio Millenio, Poznań.
 • 20 V 2010, wykład „Ojcostwo duchowe w myśli Jana Pawła II”, konferencja „Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II”, UPJPII, Kraków.
 • 27 X 2010, wykład „Przesłanie miłosierdzia Jana Pawła II”, konferencja ,,Posługa Miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II w 30. rocznicę powstania encykliki Dives in Misericordia”, Kraków – Łagiewniki.
 • 25 II 2011, wykład „Teologiczno-moralne implikacje kategorii imago Dei”, sesja „Wokół teologii ikony”, WT UAM, Poznań.
 • 12 III 2011, wykład „Jan Paweł II – świadek i nauczyciel komunii z Bogiem i ludźmi”, XLI Sympozjum Katechetyczne „Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem”, WT UPJPII, MWIK, Kraków.
 • 4 VI 2011, wykład „Teologia ciała – seksualność w ujęciu Jana Pawła II”, sesja „Miłość i odpowiedzialność. Wychowanie do czystości po rewolucji seksualnej” (V Ogólnopolskie Sympozjum Edukacyjne Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości), Kraków.
 • 18-19 XI 2011, wykład „Manifestazione e interpretazione del senso: oggetivita e soggetivita”, sesja “La Soggetivita Morale del Corpo”, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi Matrimonio e Familia, Rzym.
 • 13 I 2012, wykład “Vaticanum Secundum in the Pontificate of John Paul II”, konferencja “The interpretation of the continuity in the new reading of the Second Vatican Council”, John Paul II Institute for the Studies on Marriage and Family, Washington DC (USA).
 • 29 VI 2012, wykład “Thomas Aquinas in the life of the blessed John Paul II“, XII Plenary Session of Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis, Rzym.
 • 16-18 IX 2013, wykład „Teologiczna semantyka płci”, Międzynarodowa konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków „Duch Kościoła – Kościół Ducha”, Świdnica.
 • 24 IX 2013, wykład „O współczesnym znaczeniu i aktualności antropologii św. Tomasza z Akwinu”, konferencja „Antropologia filozoficzno-teologiczna”, Kraków.
 • 24-26 X 2013, wykład „Teologia ciała jako teologia osoby ludzkiej”, III Lubelskie Dni Personalizmu „Osoba i personalizm w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • 22 III 2014, wykład „Płeć, kobieta i mężczyzna”, XLIV Sympozjum Katechetyczne „Człowiek w planie Boga”, Kraków.
 • 28 VIII 2014, wykład „Ucieczka od rodziny”, XLIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie „W służbie małżeństwu i rodzinie”, Wrocław.
 • 25 IV 2015, wykład „Przesłanie i aktualność encykliki Humanae vitae”, konferencja „Zagubiona drachma. Kościół wobec seksualności”, PWT, Warszawa.
 • 15 V 2015, wykład, „O naturze, przez którą mówi Stwórca. „Teologia ciała” Jana Pawła II a encyklika Pawła VI Humane vitae”, konferencja „Ludzkie ciało: piękno i ból”, Instytut Jana Pawła II, Lublin.
 • 12 IX 2015, wykład „Sakramentalny charakter małżeństwa”, konferencja Mysterium fascinans, Dominikański Instytut Liturgiczny, Kraków.
 • 10 XII 2015, wykład „Miłość jako właściwa odpowiedź na drugą osobę”, XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" na temat: "Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji Roku św. Jana Pawła II", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • 11 V 2016, wykład: „Nowy humanizm jako podstawa pokoju”, sympozjum dla uczczenia 35 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Japonii, Tokyo (Japonia).
 • 23 VI 2017, wykład „Tradycja dominikańska. Czy wiara jest wiedzą?”, konferencja „Logosfera. Tradycja dominikańska”, Muzeum Narodowe, Szczecin.
 • 7 II, 2018, wykład „Mowa ciała. Encyklika Humanae vitae w teologii ciała Jana Pawła II”, konferencja „Humanae vitae. Profetyczny głos Kościoła?”, UAM, Kazimierz Biskupi.