Seria wydawnicza „Studia nad myślą Jana Pawła II”

Od czasu, kiedy w styczniu 2007 roku zostałem redaktorem nowoutworzonej serii wydawniczej Studia nad Myślą Jana Pawła II ukazało się w niej osiemnaście pozycji:

 1. Człowiek żyjący drogą Kościoła, red. Renata Komurka, ks. Jan D. Szczurek, Kraków 2008.
 2. ks. Cezary Smuniewski, „Niewyczerpalne źródło świętości”. Eschatologiczne ukierunkowanie adoracji w myśli Jana Pawła II, Kraków 2008.
 3. Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. ks. Jan Machniak, Kraków 2008.
 4. Krakowska szkoła antropologiczna, red. Jarosław Kupczak OP, Jolanta Majka, Kraków 2009.
 5. Jan Galarowicz, Paradoks egzystencji etycznej, Kraków 2009.
 6. Dariusz Radziechowski, Teologia kultury integralnej. Antropologiczne studium myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2010.
 7. Ks. Wojciech Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2010.
 8. Czym jest nowy feminizm Jana Pawła II?, red. Jarosław Kupczak OP, Maria Zboralska, Kraków 2010.
 9. Jan Paweł II. Posługa myślenia, red. Jarosław Kupczak OP, Dariusz Radziechowski, Kraków 2011.
 10. Joanna Tebień, Taka milcząca wzajemność. „Pieśń o Bogu ukrytym” Karola Wojtyły w świetle doktryny św. Jana od Krzyża, Kraków 2011.
 11. Maria Zboralska, Przekraczanie siebie jako podstawa antropologii teologicznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2012.
 12. Vitali Siarko SchP, Teologia męczeństwa w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2013.
 13. Ks. Jan Machniak, Święty brat Albert Chmielowski w myśli Karola Wojtyły, Kraków 2013.
 14. ks. Paweł Gabara, Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem i człowiekiem w homiliach Jana Pawła II, Kraków 2013.
 15. Zbigniew Waleszczuk, Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II: Znaczenie pryncypium w świetle encyklik społecznych, Kraków 2014.
 16. Inga Mizdrak, Ku wolności i samospełnieniu człowieka: Zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków 2014.
 17. Jan Paweł II: posługa myślenia, red. ks. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, ks. Robert Woźniak, Kraków 2015.
 18. ks. B. Kastelik, A. Krupka, J. Kupczak OP, Karol Wojtyła – Jan Paweł II o człowieku, Kraków 2018.