Wywiady

 • Z Bogiem czy przeciw Bogu, czyli jak zostać świętym końca XX wieku, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 1999, nr 7, s. 4-12.
 • O studiowaniu w Ameryce. Rozmowa z Jarosławem Kupczakiem OP „Teofil” 2002, nr 2, s. 7-12.
  Egoizm grupowy, „Forum psychologiczne” 2002, n. 4, s. 53-54.
 • Dlaczego nowe tajemnice? Rozmowa z Jarosławem Kupczakiem OP ”Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” 2003, n. 1, s. 14-20.
 • Kościół na drogach człowieka. Rozmowa z Jarosławem Kupczakiem OP w: Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, red. Paweł Kozacki OP, Poznań 2003, s. 13-24.
 • Spowiednik klęczy przed tajemnicą grzesznika, „List” 2004, wydanie specjalne.
 • Kopia w prezencie dla przyjaciela. Nowy internet – stare grzechy, „List” 2004, nr 4, s. 18-22.
 • Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Rozmowa z Jarosławem Kupczakiem o teologii ciała Jana Pawła II, „Zeszyty odnowy w Duchu Świętym” 2 (83) 2006, s. 58-69.
 • Co mówi Duch do Kościoła. Rozmowa redakcyjna, „W drodze” 11 (399, 2006, s. 49-65.
 • Wolność to wybieranie. Z ojcem Jarosławem Kupczakiem OP, antropologiem, rozmawia Aleksandra Żuczkowska. Cz. 1, 17-18 III 2007„Dziennik”
 • O, co najpiękniejsze. Z ojcem Jarosławem Kupczakiem OP, antropologiem, rozmawia Aleksandra Żuczkowska. Cz. 2, 24-25 III 2007 „Dziennik”
 • Człowiek przed ekonomią, “Tygodnik Solidarność”, 18/2008, s. 18-19.
 • A miłości bym nie miał, “Głos Karmelu”, 3/2008
 • Wypłyń na głębię. Z o. Jarosławem Kupczakiem, dominikańskim antropologiem, rozmawia Dorota Mazur, www.katolik.pl (4.12.2008)
 • Wszystkie kobiety Chrystusa. Z o. Jarosławem Kupczakiem rozmawia Marcin Konik-Korn, www.katolik.pl,15.04.2009.
 • Bank i wieża katedry. Z dominikaninem Jarosławem Kupczakiem OP rozmawia Katarzyna Śliwa, „Tygodnik Solidarność” 22/2009, s. 18-19.
 • Człowiek stworzony jest do wolności. Z o. dr hab. Jarosławem Kupczakiem rozmawia Jolanta Krasnowska-Dyńka, „Echo katolickie” 41 (744) 2009.
 • Święty od życia czy swój gość? „Gazeta wyborcza” 16.10.2009.
 • Klasztor to gra zespołowa, „Gazeta wyborcza” 30.10.2009.
 • Papież od życia, „Gazeta wyborcza” 15-16.01.2011.
 • Rewolucja seksualna Jana Pawła II. Z o. Jarosławem Kupczakiem OP rozmawia Urszula Jagiełło, „List” 4/2011.
 • Jezuicki pazur. Wywiad z o. Dariuszem Kowalczykiem SJ, „W drodze” 11/2014.
 • Teologia ciała Jana Pawła II. Z o. Jarosławem Kupczakiem OP rozmawia Paweł Zarosa, „Credo.
 • Miesięcznik Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, Kraków – Wola Duchacka”, 1/2016 s. 4-7.
 • Dlaczego waszyngtońscy dominikanie głosowali na Donalda Trumpa? Z o. Timothy Bellamah OP rozmawia Jarosław Kupczak OP, www.dominikanie.pl, kwiecień 2017.
 • Przeciętność to nie ideał. Z o. Jarosławem Kupczakiem OP rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz, „Gość Niedzielny” 9/2017, s. 28-30.
 • Nowa wrażliwość Kościoła, „W drodze” 2/2018.