Wprowadzenia do książek i posłowia

  1. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, red. Jarosław Kupczak OP, Kraków 2006, s. 5-8.
  2. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II, Dobro. Antologia tekstów, red. Jarosław Kupczak OP, Kraków 2007, s. 5-13.
  3. Wstęp do Katechez o teologii małżeństwa, w: Jan Paweł II, Katechezy, cz. I, Dzieła Zebrane t. VI, red. ks. Paweł Ptasznik i inni, Kraków 2007, s. 85-86.
  4. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II, Piękno. Antologia tekstów, red. Dariusz Radziechowski, Kraków 2008, s. 5-17.
  5. Posłowie, w: Krakowska szkoła antropologiczna, red. Jarosław Kupczak, Jolanta Majka, Kraków 2009, s. 87-91.
  6. Słowo wstępne, w: Czym jest nowy feminizm?, red. Jarosław Kupczak OP, Maria Zboralska, 2010, s. 5-7.
  7. Przedmowa, w: Robert Marczewski, Teologia ciała Jana Pawła II w praktyce amerykańskiego Kościoła, Kraków 2015.