Recenzje i sprawozdania

 • Doktorat honoris causa dla H. Góreckiego, „Gość Niedzielny” 13/1995.
 • Michaela Novaka wyprawa w nieznane, „Gość Niedzielny – Azymut” 1999, nr 12.
 • Karol Wojtyła na nowo odczytany, „Ethos” 2000, nr 1-2, s. 289-293.
 • Teologia cierpienia Jana Pawła II, „Znak” 2000, nr 3, s. 103-110.
 • Sztuka opisania tego, co istnieje, „Gość Niedzielny – Azymut” 2001, nr 5.
 • O chrześcijańskich motywach sprzeciwu wobec kary śmierci, „Ethos” 2002, nr 1-2, s. 343-349.
 • O bezkrytycznej krytyce teologii Jana Pawła II, „Znak” 2003, nr 10, s. 145-150 (zmieniona wersja tego tekstu ukazała się w: John Paul II and the Legacy of Dignitatis Humanae, “The Thomist” 2003, nr 4, s. 662-665).
 • Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Homo ecclesiasticus. Szkice z antropologii eklezjologicznej, Kraków 2007, „Polonia Sacra” 21/2008, s. 332-335.
 • Cyprian Jan Wichrowicz OP, Samuel Szymon Wierzchoński OP (ok. 1589-1642) jako teolog moralista, Kraków 2007, „Teologia i moralność” 1/2009.
 • Carl A. Anderson, Cywilizacja miłości. Co każdy katolik może zrobić, żeby uczynić świat lepszym? Kraków 2009, „Polonia Sacra” 1/2009.
 • Marian Grabowski, Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej, Kraków 2006, „Teologia w Polsce” 1/2009.
 • Kobiety w Chrystusie. W kierunku nowego feminizmu, red. Michele Schumacher, Warszawa 2008, „Teologia i moralność“ nr 8/2010.
 • Ks. Tomasz Kraj, Granice genetycznego ulepszania człowieka. Teologiczno-moralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych, Kraków 2010, „Teologia i moralność“ nr 8/2010.
 • Giovanni Reale, Karol Wojtyła. Pielgrzym absolutu, Warszawa 2008, „Polonia sacra“ nr 27/2010.
 • Julia Kristeva, Ta nieodparta potrzeba wiary, Kraków 2010, „Polonia sacra“ nr 27/2010.
 • Przemysław Plata, O.S.A., The Appeal to the Trinity in Contemporary Theology of Interreligious Dialogue, Leuven 2007, „Polonia sacra” nr 30/2012.
 • Ks. Robert Samsel, Teoria reformacji Stanisława Hozjusza na podstawie jego „Cenzury”, Kraków 2010, „Polonia sacra” nr 31/2012.
 • Spór o prawo do wolności religijnej, „Ethos” 29 (2016) nr 3 (115), s. 338-341.