Popularyzacja teologii

 • W drodze do jedności, „Rodzina dominikańska” 1/1991, s. 5.
 • La nouvelle théologie czyli z notatnika katechety, „Rodzina dominikańska” 2/1991, s. 20.
 • Dlaczego boję się Schwarzeneggera?, „Gość Niedzielny” 9/1994.
 • Dwa feminizmy, „Gość Niedzielny” 43/1995.
 • Przyjąć Jezusa w środku nieludzkiej cywilizacji. Recepcja Ojca Świętego w Stanach Zjednoczonych, „Szopka” 1997, nr 7-8.
 • Kim jest człowiek?, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 1.
 • Źródła, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 1.
 • Powołani do miłości, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 3.
 • Wolny wybór, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 4.
 • Dobro i wola, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 5.
 • Krytyka nowożytnego utylitaryzmu, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 6.
 • Kłopoty ze świadomością, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 7.
 • Wolność, prawda, sumienie, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 8.
 • Przekroczyć próg prawdy, „Gość Niedzielny – Azymut” 1998, nr 9.
 • Glosa, “Teofil” 1998, nr 2.
 • Uczestnictwo czy alienacja?, „Gość Niedzielny – Azymut” 1999, nr 1.
 • Próba posumowania, „Gość Niedzielny – Azymut” 1999, nr 2.
 • Wypłyń na głębię, „List” 1999, nr 8.
 • Widziane zza oceanu, „Gość Niedzielny – Azymut” 1999, nr 6.
 • Dwaj świadkowie, „List” 2000, nr 4 (przedruk w: „List” 2002, nr 6-7).
 • Jan Paweł II a Solidarność, „Wiadomości KAI”, 31 sierpnia 2000.
 • Totus Tuus, „List” 2000, nr 10.
 • O karze śmierci – glosa, „Teofil” 2001, nr 1, s. 71-73.
 • Kościół nikogo nie potępia „Newsweek” 24 lutego 2002.
 • Grzech pierworodny „List” 2004, nr 1.
 • Nauczający autorytet Kościoła, „W drodze” 5/2004.
 • Prawda rozumu, prawda wiary, „Vita academica” 5-6 (35-36), 2006, s. 16.
 • Mass-medialny spór o istnienie świata, „Philosophia“ 2006, nr 3, s. 24-27.
 • Chrześcijańska feministka Sarah Palin, „Rzeczpospolita” 28.10.2008, s. 16.
 • Zadomowieni w smudze cienia, „W drodze” 7/2009, s. 32-39.
 • „Nie tylko białe i czarne” Vaticanum Secundum, „Biuletyn tygodniowy CIZ” 45/2012, s. 5.
 • Czy Europa odzyska duszę? (www.dominikanie.pl; 13.01.2015).
 • Matka Boża szczególnie kocha Niemców, „Fronda” 79/2016 s. 157-163.
 • Chyba nie jestem fajnym księdzem, „Rycerstwo” 2/2016 s. 26.