Książki

  1. W stronę wolności - szkice o antropologii Karola Wojtyły, Cerf - Kairos - Wydawnictwo „M“ – Znak, Kraków 1999.
  2. Destined for Liberty. The Anthropology of Karol Wojtyła/John Paul II, The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2000.
  3. Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006 (angielskie tłumaczenie: Gift and Communion. John Paul II’s Theology of the Body, transl. by A. Rottkamp, J. and O. Pawlak, Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 2014.
  4. Teologiczna semantyka płci, WAM, Kraków 2013.
  5. Świętość. Odwieczna tęsknota duszy. Z o. Jarosławem Kupczakiem OP rozmawia Dorota Mazur, Wydawnictwo Espe, Kraków 2016.
  6. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o człowieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków, 2018 (współautorami książki są ks. B. Kastelik i A. Krupka).
  7. Źródła sporu o Amoris laetitia, W drodze, Poznań 2018.