Książki redagowane

  1. Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, wybrał i poprzedził wstępem Jarosław Kupczak OP, Kraków 2006.
  2. Jan Paweł II, Dobro. Antologia tekstów, wybrał i poprzedził wstępem Jarosław Kupczak OP, Kraków 2007.
  3. Krakowska szkoła antropologiczna, red. Jarosław Kupczak OP, Jolanta Majka, Kraków 2009.
  4. Czym jest „nowy feminizm” Jana Pawła II?, red. Jarosław Kupczak OP, Maria Zboralska, 2010.
  5. Jan Paweł II. Posługa myślenia, red. Jarosław Kupczak OP, Dariusz Radziechowski. Kraków 2011.
  6. Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historio-zbawcza, red. ks. A. Baron, o. J. Kupczak OP i ks. J. Szczurek, Kraków 2014.
  7. “Credo, Domine! Adiuva incredulitatem meam!” Księga jubileuszowa dedykowana ojcu profesorowi Jackowi Salijowi OP, red. J. Kupczak, C. Smuniewski, Poznań 2017.