Recenzje profesorskie, habilitacyjne i doktorskie

Recenzje w przewodach o nadanie tytułu profesora

 • Przewodniczący komisji wewnętrznej WT UPJPII w Krakowie przy rozpoczęciu przewodu o nadanie tytułu profesora dla o. dr hab. Dariusza Kacprzaka OFMCap., prof. UPJPII (2017)

Recenzje w przewodach o nadanie stanowiska profesora nadzwyczajnego

 • Przewodniczący komisji wewnętrznej WT UPJPII w Krakowie w postępowaniu o nadanie stanowiska profesora nadzwyczajnego dla ks. dr hab. Szymona Drzyżdżyka (2016)

Recenzje w przewodach habilitacyjnych

 • Przewodniczący komisji wewnętrznej WT UPJPII w Krakowie przy rozpoczęciu przewodu habilitacyjnego ks. dr Krzysztofa Gryza (2009)
 • Ocena dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej ks. dra Tomasza Kraja, pt. Granice genetycznego ulepszania człowieka. Teologiczno-moralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych, Wyd. Dante-Media, Kraków 2010, ss. 336; WT UPJPII w Krakowie, 17 sierpnia 2010.
 • Ocena dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej ks. dra Krzysztofa Krzemińskiego pt. Człowiek w Duchu Świętym. Recepcja i perspektywy rozwoju soborowej antropologii pneumatologicznej, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne: Toruń 2012; WT UMK w Toruniu, 11 września 2012.
 • Przewodniczący komisji wewnętrznej WT UPJPII w Krakowie przy rozpoczęciu przewodu habilitacyjnego ks. dr dr Roberta Woźniaka (2012).
 • Ocena dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej o. dra Nikodema Brzózego OP pt. Więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Teologiczny kontekst problemu, Wydawnictwo WT UAM, Poznań 2009, PWT w Warszawie, 26 września 2013.
 • Ocena dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej dra Aleksego Kucy pt. Antropologia wiary w życiu i nauczaniu teologicznym metropolity Antoniego Blooma (1914-2003), Lublin 2013, WT ChAT w Warszawie, 14 października 2014.

Recenzje doktorskie

 • Ks. mgr lic. Cezary Smuniewski, Eschatologiczne ukierunkowanie Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II, WT UKSW w Warszawie, 31 maja 2007.
 • Ks. mgr lic. Oleg Sartakov, Więź Chrystusa z każdym człowiekiem w nauczaniu Jana Pawła II, WT UKSW w Warszawie, 10 września 2008.
 • Ks. mgr lic. Marian Kapuściak, Wizja Europy chrześcijańskiej w nauczaniu Papieża-Słowianina, WT PAT w Krakowie, 19 maja 2009.
 • Przemysław Plata, O.S.A., The Appeal to the Trinity in Contemporary Theology of Interreligious Dialogue, (Leuven 2007), Recenzja nostryfikacyjna, WT UPJPII w Krakowie, 14 sierpnia 2009.
 • Ks. Paweł Gabara, Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem i człowiekiem w homiliach Jana Pawła II, WT UPJPII w Krakowie, 10 kwietnia 2010.
 • Halina Ciach, Petera Singera antropologiczne założenia bioetyki początków życia, WT UPJPII w Krakowie, 20 maja 2010.
 • Ks. Sławomir Kunka, Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II, WT KUL, 15 czerwca 2010.
 • Ks. Robert Samsel, Teoria reformacji Stanisława Hozjusza na podstawie jego „Cenzury”, WT UPJPII w Krakowie, 13 lutego 2011.
 • O. Michał Chaberek OP, Kościół katolicki wobec debat teologicznych dotyczących teorii ewolucji, WT UKSW w Warszawie, 11 listopada 2011.
 • ks. Piotr Martowski, Kościół jako communio personarum. Eklezjologia personalistyczno-eucharystyczna Jana Pawła II, WT UPJPII w Krakowie, 11 stycznia 2012.
 • Tomasz Górka, Pojęcie ojcostwa w myśli Karola Wojtyły, WF KUL, 11 kwietnia 2012.
 • Rev. Scott Anthony Armstrong, The Modern Dilemma and its Resolution in the Christological Anthropology of Gaudium et Spes 22, 1: Truth and Freedom in the Contemporary Context, John Paul II Institute for Marriage and Family in Melbourne, Australia, 8 sierpnia 2014.
 • Agnieszka Ewa Nowak, Wiara i kultura w dorobku pisarskim ks. Janusza St. Pasierba, WT UKSW w Warszawie, 4 września 2017.