Jan Paweł II. Posługa myślenia

Od 22 stycznia 2007 roku, kiedy zostałem mianowany dyrektorem nowo utworzonego Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Ośrodek zorganizował blisko 100 wykładów otwartych dotyczących intelektualnego dziedzictwa Karola Wojtyły/Jana Pawła II, na których gościliśmy przedstawicieli prawie 20 ośrodków akademickich z kraju i zagranicy.

Wykłady były początkowo organizowane razem z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, a następnie z Instytutem Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie. Od roku akademickiego 2016-2017 trzecim współorganizatorem wykładów otwartych jest Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Zamieszczamy poniżej wykaz tych wykładów, ponieważ stanowią one cenny przegląd środowiska, które zajmuje się studiami nad dziedzictwem Jana Pawła II.

Wykaz wykładów