o. Jarosław Kupczak OP

_________

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 będę prowadził następujące zajęcia:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie:

  • Seminarium magisterskie i licencjacko – doktoranckie (Klasztor O.O. Dominikanów, ul. Stolarska 12; czwartek, godz. 11.30 - 13.00)
  • Wykład podstawowy/monograficzny„Hans Urs von Balthasar: teo-dramatyka” (ul. Franciszkańska 1,  środa, godz. 8:00-9.30)
  • Konwersatorium: „Celibat: teologia czy dyscyplina?” (ul. Franciszkańska 1, środa, godz. 9.45-11.15)

l Pontificio istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, Rzym:

  • Wykład monograficzny: "Freedom and love" (13 -29 kwietnia)


Kolegium Filozoficzno-teologiczne Polskiej Prowincji Ojców Dominikanów, Kraków:

  • Wykład w ramach programu magisterskiego: "Cnoty teologalne"