O mnie

Droga naukowa:

 • 1990 – Magisterium z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy Pojęcie „znaków czasu” w pracach Soboru Watykańskiego II pisanej pod kierownictwem o. prof. dr hab. Jacka Salija OP.
 • 1994 – licencjat z teologii moralnej w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family, Washington, D.C. (USA) na podstawie pracy: The Role of St. Thomas Aquinas’ Thought in Karol Wojtyła’s Wykłady lubelskie (Rola myśli św. Tomasza z Akwinu w Wykładach lubelskich Karola Wojtyły) pisanej pod kierownictwem prof. Kennetha Schmitza.
 • 1997 – doktorat z teologii moralnej w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family, Washington, D.C. (USA) na podstawie pracy: The Human Person as an Efficient Cause in the Christian Anthropology of Karol Wojtyła (Osoba ludzka jako przyczyna sprawcza w chrześcijańskiej antropologii Karola Wojtyły) pisanej pod kierownictwem prof. Kennetha Schmitza. Formalnie doktorat z Pontificia Università Lateranense (Rzym).
 • 2006 – habilitacja otrzymana na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 2013 – tytuł profesora nauk teologicznych.

Funkcje sprawowane obecnie :

 • Kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 27 X 2006 r.)
 • Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 22 I 2007 r.)
 • Członek Rady Naukowej Ośrodka Studium i Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła w Rzymie
  (od 19 lutego 2007 r.)
 • il Professore incaricato w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia w Rzymie (od czerwca 2009)
 • Członek Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (od 8 stycznia 2010)
 • Członek Rady Programowej Instytutu Jana Pawła II KUL
 • Członek Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
 • Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 18 I 2010)
 • Prezes Zarządu polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków (od 18 IX 2017)
 • Członek zespołu redakcyjnego Dzieł Zebranych Karola Wojtyły (od 6 grudnia 2017 r.)
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Jana Pawła II w Krakowie (od 1 I 2018 r.)

Funkcje sprawowane w przeszłości:

 • 1998 – 2004: Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
 • 1999-2005: asystent kościelny miesięcznika „List”
 • 2001-2007: lektor Konwentu św. Trójcy w Krakowie
 • 2001-2008: Członek – założyciel oraz członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Espaces Centrum Kraków”.
 • 2002 i 2005: kierownik katedry chrześcijańskiej antropologii (Chair for Person and Community) w Intercultural Forum for Faith and Culture przy Pope John Paul II Cultural Center w Waszyngtonie (USA)
 • 2004 – 2006: Prowincjalny Promotor Formacji Stałej Polskiej Prowincji o.o. Dominikanów

Nagrody i wyróżnienia:

 • “Tribute of Unites States of America Senate to Father Jarosław Kupczak on serving the Catholic community and receiving the doctorate from the John Paul II Institute” Washington, D.C., Wednesday, February 12, 1997 (Proceedings and Debates of the 105th Congress, First Session, Vol. 143, no. 18)
 • Nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie za „osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i i organizacyjne w Akademii” (20 X 2008)
 • Nominowany do Nagrody „Totus tuus” za rok 2017 w kategorii „Propagowanie nauczania Jana Pawła II” za „szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, a w tym za wybitny wkład w rozwój intelektualnego dziedzictwa Świętego Jana Pawła II”

Otrzymane granty:

 • Kierownik grantu promotorskiego udzielonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr rejestracyjny: N N101 114639, nr umowy: 1146/B/H03/2010/39, tytuł pracy doktorskiej: Przekraczanie siebie jako podstawa antropologii teologicznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II, wykonawca: Maria Zboralska, termin rozpoczęcia: 27.09.2010, termin zakończenia: 29.09.2011).
 • Główny wykonawca i koordynator zespołu badawczego grantu otrzymanego przez Instytut Teologii Dogmatycznej (UPJPII) z Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS) „Rozwój dogmatu trynitarnego w perspektywie teologicznej, ekumenicznej i społecznej. Aspekt historyczny i współczesny” i realizowanego w latach 2013-2015 (UMO-2012/05/B/HS1/02458).