o. Jarosław Kupczak OP

_________

W obecnym semestrze będę prowadził następujące zajęcia:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie:

  • Seminarium magisterskie i licencjacko – doktoranckie (Klasztor O.O. Dominikanów, ul. Stolarska 12; czwartek, godz. 11.30 - 13.00)
  • Wykład podstawowy/monograficzny„Tomasz z Akwinu i Jan Paweł II o małżeństwie” (Klasztor O.O. Dominikanów, ul. Stolarska 12; czwartek, godz. 15.00 - 16.30)
  • Wykład podstawowy/monograficzny„Hans Urs von Balthasar: teo-logika (I)” (ul. Franciszkańska 1; środa, godz. 8:00-9:30)

La Pontificia Università degli Studi San Tommaso d'Aquino in Roma (Angelicum):

  • Wykład monograficzny: "Thomas Aquinas and Johna Paul II on Marriage" (1 - 18 listopada)